Visie, Missie en Organisatie

Visie

Den Haag is voor een flink deel gevormd door migratie. Honderd jaar geleden kwamen de migranten vooral uit andere delen van Nederland en omringende landen. Vandaag komen ze vanuit de hele wereld. Mensen met de meest uiteenlopende achtergronden die elkaar over en weer beïnvloeden. Juist daarom ontstaan de nieuwste trends zo vaak in steden als Den Haag. Elk Haags migratieverhaal is uniek. Maar er zijn ook verbindende thema’s die iedereen - migrant of niet - zal herkennen. Het Migratie Museum wil verhalen over migratie vertellen en met een breed publiek delen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat persoonlijke en voor velen herkenbare verhalen bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar beter begrijpen.

Missie

Het Migratie Museum werkt vanuit de gedachte dat verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Begrip van historische gebeurtenissen draagt bij aan het beter begrijpen van het heden. Zonder geheugen kan niemand verder. Door middel van tentoonstellingen, evenementen, debatten en andere bijeenkomsten wil het Migratie Museum er zijn voor álle 533.000 Hagenaars. Het verbinden van personen, generaties en gemeenschappen is de rode draad van het museum.

Organisatie

De Stichting Migratie Museum Den Haag is op 16 mei 2018 opgericht, werkt volgens het Raad van Toezicht model en volgt de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Dr. Harriette Verwey - Voorzitter
Drs. Walter Palm- Vice-voorzitter
Prof.dr. Rosemarijn Höfte - lid
Dr. Gunay Uslu lid
Drs. Hariëtte Mingoen- lid
Drs. Wierish Ramsoekh - lid
Bestuurder/directeur a.i.
Drs. Wim Manuhutu

De Stichting Migratie Museum is onder nummer 71672987 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.