Persbericht

Faillissement Stichting Migratie Museum Den Haag

Den Haag, 29 januari 2020 – De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 28 januari 2020 het
faillissement uitgesproken van de Stichting Migratie Museum Den Haag. Laurens Prickartz,
advocaat bij Buren, is in dit faillissement als curator aangesteld.

Migratie Museum Den Haag

Het Migratie Museum, gevestigd aan de Hoge Zand 42 te Den Haag, werd in mei 2018 opgericht,
mede op initiatief van de Gemeente Den Haag. Het museum was gewijd aan migratie naar
Den Haag, waarbij ook aandacht werd besteed aan de huidige culturele diversiteit van de stad.
Het museum organiseerde tentoonstellingen, culturele evenementen, debatten, lezingen en
andere publieksactiviteiten. Educatie en onderzoek zouden onmisbare schakels in het werk van
het museum moeten zijn.

Gesloten
Het museum heeft eind vorig jaar haar deuren moeten sluiten. De laatste tijd is het museum in
opspraak geraakt, zo blijkt ook uit diverse media- en nieuwsberichten. De curator doet uiteraard
onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement. Ook richt de curator zich
op de inventarisatie van de boedel en mogelijkheden van eventuele verkoop van onderdelen
van het museum.

Gevolgen voor schuldeisers
Schuldeisers van het museum kunnen hun vordering(en) bij de curator indienen. Verder worden
de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden en andere crediteuren met mogelijke voorrechten
onderzocht.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich tot de curator wenden.