Het Haagse stadscentrum kent sinds kort een nieuwe ontmoetingsplek die het Haags erfgoed rondom migratie toegankelijk maakt voor een breed publiek. Want migratie is een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving.
Het museum verzamelt verhalen over migratie om ze op hedendaagse wijze te presenteren. Verhalen over mensen die om allerlei redenen naar Nederland kwamen, hun leven in de Hofstad opbouwden en daarmee een belangrijke bijdrage leverden aan het Den Haag van nu.
Het Migratie Museum vertelt een nieuw gemeenschappelijk Haags verhaal met tentoonstellingen, culturele evenementen, debatten, lezingen en andere publieksactiviteiten. Educatie en onderzoek zijn onmisbare schakels in het werk van het museum.

Verwacht

parallax background

Den Haag vertelt een nieuw verhaal. Jouw verhaal


Veel oude verhalen over Den Haag zijn bekend. De vestiging van het regeringscentrum en de intrede van de internationale politiek. De economische crisis in de jaren dertig. De Duitse bezetting en de hongerwinter. En de persoonlijke verhalen die daarover zijn opgetekend.
Maar andere verhalen zijn minder bekend. Over de ontwikkeling tot stad waarin de meeste burgers wortels elders hebben. Die elkaar over en weer beïnvloeden. Verhalen van mensen die vooruit willen zonder hun geschiedenis en afkomst te vergeten.
Dát zijn de Hagenaars die sinds 1945 aan het huidige Den Haag bouwen. En met hún vertellingen een nieuw museum creëren. En dat blijven doen. Want de verhalen van de huidige half miljoen Hagenaars én hun toekomstige stadsgenoten, vormen een DNA dat nooit af is.